Acceptable Use Policy eMates

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

Deze voorwaarden bevatten de normen die van toepassing zijn op de inhoud van de berichten die je via onze site verzendt.


1. Wie we zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen

1.1 emates.nl is een website die wordt beheerd door eMates. Wij zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55638996.

1.2 Wij zijn een vennootschap onder firma, ons btw-nummer is 8517.97.362.

1.3 Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: support@emates.nl, per post via Postbus 576, 2100 AN Heemstede, of bel ons op +31 (0) 23 751 35 76.


2. Door onze site te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden

2.1 Door onze site te gebruiken, bevestig je dat je de voorwaarden van dit beleid accepteert en dat je ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je onze site niet gebruiken. We raden je aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.


3. Verboden gebruik

3.1 Je mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. Je mag onze site niet gebruiken:

3.1.1 Op een manier die in strijd is met lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving, of op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.

3.1.2 Om materiaal te verzenden, uploaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen hieronder.

3.1.3 Voor de gegevensoverdracht, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spyware, malware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van welke computersoftware of hardware dan ook nadelig te beïnvloeden.

3.2 Je gaat er ook mee akkoord:

3.2.1 Geen deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van de website.

3.2.2 Om niet zonder toestemming te betreden, verstoren, beschadigen of ontwrichten:

(i) enig deel van onze site;

(ii) apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;

(iii) software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

(iv) apparatuur of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.


4. Inhoudsnormen

4.1 Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op de berichten, foto’s of oproepen die je verzendt via onze site.

4.2 Je berichten, foto’s of oproepen mogen niet:

4.2.1 Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn.

4.2.2 Seksueel expliciet materiaal bevatten of geweld promoten.

4.2.3 Pleiten, bevorderen of aanzetten tot het plegen of ondersteunen van onwettig of crimineel handelen.


5. Schending van dit beleid

5.1 Wanneer we van mening zijn dat er sprake is van een schending van deze acceptable use policy, kunnen we maatregelen nemen die wij gepast achten, waaronder:

5.1.1 Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van je recht om onze site te gebruiken.

5.1.2 Het afgeven van een waarschuwing aan jou.

5.1.3 Juridische procedures tegen jou voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk.

5.1.4 Verdere juridische stappen tegen jou.

5.1.5 Openbaarmaking van informatie aan wetshandhavingsinstanties waarvan wij redelijkerwijs vinden dat dit noodzakelijk is of vereist wordt door de wet of rechterlijk bevel.

5.2 We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor elke actie die we kunnen ondernemen als reactie op schendingen van deze acceptable use policy. De acties die we ondernemen zijn niet beperkt tot hetgeen hierboven is beschreven, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijk gepast achten.


6. Welk recht is van toepassing op geschillen?

Op deze overeenkomst is Nederlands rechtbank van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Haarlem.