Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Wat staat er in deze voorwaarden?

1.1 In deze voorwaarden vind je de regels voor het gebruik van onze website emates.nl (‘onze site’).

1.2 Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je geen gebruik maken van onze site.

1.3 Behalve deze gebruiksvoorwaarden hanteert eMates de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze site:

1.3.1 Ons privacybeleid, daarin zijn de voorwaarden uiteengezet waaronder wij alle persoonlijke gegevens, die wij van jou verzamelen of die jij aan ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken, stem je in met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens juist zijn.

1.3.2 Onze acceptable use policy beschrijft het toegestane gebruik en verboden gebruik van onze site. Wanneer je onze site gebruikt, moet je voldoen aan dit beleid.

1.4 Als je diensten van onze site koopt, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op de verkopen.

2. We kunnen onze site opschorten of intrekken

2.1 Onze site is gratis ter beschikking gesteld.

2.2 We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken beschikbaar zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken vanwege zakelijke en operationele redenen. We zullen altijd proberen om je binnen een redelijke termijn vooraf te waarschuwen voor een schorsing of intrekking.

3. Hoe je materiaal op onze site kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrecht. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

4. Vertrouw niet op informatie op deze site

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site te actualiseren, geven we geen enkele garantie of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site juist, volledig of actueel is.

5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we doorverwijzen

Wanneer onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die je van hen kunt verkrijgen.

6. Het uploaden van je berichten naar onze site

6.1 Je behoudt al je eigendomsrechten voor de berichten die je naar onze site uploadt, maar door deze te uploaden geef je ons toestemming ze te gebruiken, te bewaren en om de inhoud aan justitie te verstrekken, indien wij daartoe een vordering ontvangen.

6.2 Je mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojanen, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig materiaal in te brengen dat onze technologie kan beschadigen. Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een ‘denial of service’-aanval of een gedistribueerde ‘denial of service’-aanval. Schending van deze bepaling is een strafbaar feit waarvan wij aangifte zullen doen. In het geval van een dergelijke schending wordt je toegang tot onze site onmiddellijk beëindigd.

6.3 Het gebruik van deze site is onderwerpen aan Nederlands recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Haarlem.


Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018