Alleenstaande minderjarige vluchteling

Wat is een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV)?

Ieder jaar vragen duizenden vluchtelingen in Nederland asiel aan. In 2020 deden in totaal 17.585 asielzoekers een beroep op de Nederlandse overheid (CBS). Vooral in 2015 was een piek waar te nemen en dit had alles te maken met de oorlog in Syrië. Niet alleen gezinnen met (of zonder) kinderen vragen asiel aan in Nederland. Er wordt ook wel gesproken over amv. Wat houdt dit begrip in en hoe ziet de asielprocedure voor dit type vluchteling er uit?

Wat wordt bedoeld met een amv?

Een amv is de afkorting voor een alleenstaande minderjarige vluchteling. Het staat voor een vluchteling die zonder ouders of begeleiders asiel aanvraagt in Nederland. Bij aankomst in Nederland moet hij of zij jonger zijn dan 18 jaar. Daarnaast moet de vluchteling afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. Zodra een amv aanklopt voor asiel in Nederland wordt er gekeken of de persoon bescherming nodig heeft. Daarnaast kijkt men of een amv in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. 

Wat is de asielprocedure voor een alleenstaande minderjarige vluchteling?

Een amv moet net als elke vreemdeling een procedure ondergaan. Wel wordt er rekening gehouden met de leeftijd van dit type vluchteling. Waar zie je dit in terug:

  1. Een amv heeft recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.
  2. Tot de leeftijd van achttien jaar wordt er een voogd toegewezen en een vluchteling jonger dan vijftien jaar wordt opgenomen in een pleeggezin.
  3. Voor een amv van vijftien jaar of ouder is er gespecialiseerde opvang in kleinschalige woonvoorzieningen.
  4. Is een amv jonger dan twaalf jaar, dan worden er speciale medewerkers ingeschakeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Is het voor een amv mogelijk om naar school te gaan?

Naar school gaan is essentieel voor een positieve ontwikkeling. Daarom heeft een amv in Nederland recht op onderwijs. Meestal staat dit onderwijs in teken van het beroep dat een vluchteling gaat uitoefenen in het herkomstland. Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk. Bovendien wordt dankzij de schoolgang gewerkt aan een normaal en gestructureerd dagritme. Dit versterkt het zelfvertrouwen en draagt bij aan meer toekomstperspectief. Daarnaast leidt de veiligheid op een school tot minder angstige en depressieve klachten. Uiteraard is het belang dat de verschillende instanties zo goed mogelijk met elkaar samenwerken om tot de gewenste resultaten te komen.

Terugkeer alleenstaande minderjarige vluchteling, hoe werkt dat?

Blijkt uit onderzoek dat een amv geen bescherming nodig heeft? Dan moet hij of zij terug naar het land van herkomst. Wel moet vaststaan dat het veilig genoeg is. Bovendien wordt er bekeken of het mogelijk is om een amv te herenigen met familie of kennissen. Is dit niet mogelijk, dan wordt er gekeken naar alternatieve opvang. Alleen als ook deze opvang niet realiseerbaar is, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een buitenschuldvergunning worden afgegeven. Een deel van de amv's krijgt te horen dat ze tot hun achttiende levensjaar bescherming genieten, maar helaas geen asiel krijgen in Nederland.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Reactie plaatsen