Beheerproblematische gedetineerden

Wat zijn beheerproblematische gedetineerden?

Wanneer iemand veroordeeld is, wordt hij of zij naar een gevangenis gebracht. De meeste gevangenen verblijven op een normale afdeling, maar soms is het nodig om iemand op een extra beveiligde afdeling te plaatsen. Dit gebeurt onder andere bij beheerproblematische gedetineerden. Wat houdt dit precies in en op welke afdeling worden deze gedetineerden geplaatst? Wij leggen het je uit.

Wanneer is een gedetineerde beheerproblematisch?

Een gedetineerde wordt beheerproblematisch genoemd wanneer hij of zij een gevaar voor zichzelf, andere gedetineerden of bewaarders vormt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een gedetineerde ontzettend agressief is en daardoor andere gevangenen in gevaar brengt. Ook gedetineerden die criminele activiteiten uitvoeren in de gevangenis kunnen beheerproblematisch genoemd worden, net als gedetineerden die zichzelf iets aan willen doen.

Of een gedetineerde beheerproblematisch is, is niet afhankelijk van het strafbare feit dat hij of zij heeft gepleegd. Iemand die een moord heeft gepleegd of gewelddadig was wordt dus niet automatisch een beheerproblematische gedetineerde genoemd. Het gedrag in de gevangenis of tijdens het voorarrest bepaalt of een gedetineerde beheerproblematisch is of niet.

Waar worden beheerproblematische gedetineerden gehouden?

Omdat beheerproblematische gedetineerden niet in een normale gevangenisomgeving kunnen verblijven, worden ze naar speciale afdelingen overgebracht. In Nederland zijn er twee gevangenissen met afdelingen voor deze gedetineerden: PI Vught en PI de Schie. Deze afdelingen hebben samen ruimte voor 55 beheerproblematische gedetineerden. Hier werken meer bewaarders dan op een gebruikelijke afdeling en er gelden ook speciale veiligheidsregels.

Hoe werkt een BPG-afdeling?

De afdeling waar beheerproblematische gedetineerden gehouden worden, bestaat uit vier verschillende niveaus. Deze worden niveau A tot en met D genoemd. Bij binnenkomst wordt een gedetineerde eerst op het hoogste beveiligingsniveau gehouden. Dit houdt in dat de gedetineerde geen andere gedetineerden kan zien en altijd door meerdere bewaarders begeleid wordt. Na een paar weken wordt gekeken of deze strenge beveiliging nodig is of dat er wat versoepelingen mogelijk zijn.

Wordt een gedetineerde naar een niveau met meer versoepelingen overgeplaatst? Dan kan dit betekenen dat diegene met een andere gedetineerde mag sporten of gebruik mag maken van een gezamenlijke huiskamer. Ook dit gebeurt altijd onder begeleiding, om ruzies of gevechten tussen de gedetineerden te voorkomen. Wanneer gedetineerden zich juist meer misdragen bij het hoogste beveiligingsniveau, kunnen ze in de isolatiecel geplaatst worden.

Er gelden ook andere veiligheidsmaatregelen. Zo worden er stickers op de celdeuren geplakt, waarop staat beschreven hoe de gedetineerde benaderd moet worden. Bezoek vindt altijd plaats achter glas en is er geen arbeid voor de gedetineerden. Daarnaast is er maximaal achttien uur aan activiteiten per week, wat aanzienlijk minder is dan op een normale afdeling. Dit wordt allemaal gedaan om het risico op geweld te verkleinen.

Hoelang verblijven gedetineerden op de BPG-afdeling?

Wanneer een gedetineerde wordt overgeplaatst naar een BPG-afdeling, is niet vooraf bepaald hoelang diegene daar moet blijven. Gemiddeld verblijven gedetineerden vier tot zes maanden op deze afdeling, waarna ze weer kunnen worden overgeplaatst naar een normale afdeling. Het komt natuurlijk ook voor dat iemand maar een korte straf hoeft uit te zitten, waardoor de gedetineerde na de BPG-afdeling direct weer op vrije voeten komt.

Het doel van de BPG-afdeling is dan ook niet om gedetineerden daar zo lang mogelijk te houden. Het is juist belangrijk dat gedetineerden meer rust en stabiliteit vinden, waardoor ze normaal kunnen functioneren binnen de gevangenis en de maatschappij. Daarom worden er op deze afdeling trainingen gegeven. Tijdens deze trainingen leren de gedetineerden om beter om te gaan met agressie of om van hun verslaving af te komen. Er wordt ook nazorg geleverd om de gedetineerden te ondersteunen wanneer ze de afdeling verlaten.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Reactie plaatsen