Wat is detentie of in detentie zitten?

Het Nederlandse woord detentie is afgeleid van het Franse woord voor gevangenschap. Het is dan ook een synoniem voor vastzitten of een gevangenisstraf uitzitten. Toch kom je in het Nederlands strafrecht deze term niet vaak tegen. In Nederland betekent detentie dat iemand zijn vrijheid ontnomen is door middel van een voorlopige hechtenis of gevangenisstraf.

Welke twee vormen vallen eigenlijk onder detentie en welke rechten heb je als gevangene als het aankomt op contact met de buitenwereld?

Welke twee vormen vallen onder detentie?

Bij detentie is er sprake van vrijheidsbeneming op basis van het strafrecht. Er zijn twee verschillende vormen:
  • Voorlopige hechtenis: hierbij wordt iemand vastgehouden uit voorzorg, bijvoorbeeld omdat de persoon wordt verdacht van een strafbaar feit, maar er is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. Dit wordt ook wel inverzekeringstelling genoemd.
  • Gevangenisstraf: is iemand veroordeeld vanwege een strafbaar feit, dan zit iemand in detentie en wordt er dus gesproken over een gevangenisstraf.

Welke rechten heb je als je in detentie zit daar waar het gaat om contact met de buitenwereld?

Net als ieder ander persoon heeft ook een gevangene rechten. Er zijn bijvoorbeeld rechten op het gebied van medische zorg en verlof, maar ook als het gaat om contact met de buitenwereld. Zo is het mogelijk om contact te onderhouden via de telefoon of door middel van een brief.

Er worden echter geen adressen uitgewisseld. Daarnaast behoort ook bezoek tot de mogelijkheden. Hoe vaak dit bezoek is toegestaan, hangt af van het soort gevangenis en wat het beleid is. Hoe dan ook, het is dus mogelijk om met iemand te schrijven of te bellen die in detentie zit.

Zie ook: Hoe vaak mag je op bezoek bij een gevangene?

Wat is detentie?

Hoe correspondeer je met de wereld buiten de gevangenis?

Een gevangene kan dus op verschillende manieren contact maken met iemand die niet in de gevangenis zit. Dit is bijvoorbeeld een partner, familielid of kind. Echter werkt correspondentie in de gevangenis anders dan in het 'normale' leven. Voor een gevangene is het natuurlijk leuk om contact te hebben met de buitenwereld, want op die manier weet hij wat er in de wereld gebeurt.

Daarnaast is het voor een gevangene een mooie manier om emoties toe te laten en dit helpt natuurlijk als je binnen vier muren opgesloten zit. Contact per telefoon is alleen mogelijk vanuit de gevangenis. Een gedetineerde belt dus iemand van het thuisfront. Brieven schrijven is eveneens een optie.

Bij het sturen van een brief ben je altijd verplicht om de naam en het registratienummer van een gevangene te vermelden. Poststukken worden overigens altijd gecontroleerd in de postkamer van de gevangenis.

Hoe werkt eMates?

Naast bellen en schrijven is er ook contact mogelijk via eMates. Hierbij zoek je per e-mail contact met een gedetineerde. Je stuurt een e-mail via eMates. Dit bericht wordt vervolgens uitgeprint op de postkamer, waarna het wordt afgeleverd bij de desbetreffende persoon.

Met de eMates Antwoordservice stuur je een antwoordvel mee bij je bericht, zodat een gevangene je een bericht terug kan sturen. Wil je een foto, tekening of afbeelding meesturen? Dan is de eMates Fotoservice een uitstekende optie.

Kortom: tegen een kleine vergoeding doe je een gevangene of gedetineerde een groot plezier door het sturen van een bericht en/of foto!

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen: Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!