Wat doet de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen)?

Wat doet DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen)?

De afkorting ‘DJI’ staat voor Dienst Justitiële Inrichtingen. DJI is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Overtreed je de wet en kom je hierdoor in de gevangenis terecht, dan kom je in aanraking met DJI. Op deze pagina lees je meer over Dienst Justitiële Inrichtingen.

Wat is DJI?

DJI is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit agentschap bestaat uit drie divisies: Forensische Zorg & Justitiële Jeugdinrichtingen, Individuele Zaken en Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring. DJI beschikt over diverse penitentiaire inrichtingen. Meer hierover, lees je in de alinea ‘Wat valt er onder DJI?’.

Wat doet DJI?

Zoals al eerder vermeld, is DJI verantwoordelijk voor het uitvoeren van straffen in ons land. Denk hierbij aan vrijheidsbeperkende straffen, zoals gevangenisstraffen. Daarnaast is DJI verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van gedetineerden. Samen met gedetineerden moet DJI ervoor zorgen dat zij voorbereid worden op hun terugkering in de samenleving.

Wat valt er onder DJI?

Onder DJI vallen diverse penitentiaire inrichtingen. Deze worden ook wel PJI’s of PI’s genoemd. We onderscheiden hierin drie zogeheten bestemmingen, namelijk huizen van bewaring, gevangenissen en inrichtingen voor stelselmatige daders. Hieronder lees je meer over deze bestemmingen.

Huizen van bewaring

Huizen van bewaring worden ook wel hvb’s genoemd. In een huis van bewaring vind je niet alleen mensen die in voorlopige hechtenis zitten en nog in afwachting zijn van hun berechting, maar ook mensen die al berecht zijn en nog in afwachting zijn van plaatsing in een gevangenis. Daarnaast worden huizen van bewaring gebruikt voor mensen in vreemdelingenbewaring, zogeheten ter beschikking gestelden en zelfs gegijzelden.

Gevangenissen

Mensen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf, worden opgesloten in een van de vele gevangenissen in Nederland. De vele gevangenissen die we in ons land kennen, zijn misschien wel de bekendste bestemmingen van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Inrichtingen voor stelselmatige daders

Inrichtingen voor stelselmatige daders worden ook wel ISD’s of ISD-afdelingen genoemd. Deze inrichtingen zijn bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot de ISD-maatregel. Het gaat vrijwel altijd om frequente wetsovertreders, ook wel veelplegers of draaideurcriminelen genoemd.

Waar vind je PJI’s in Nederland?

Dienst Justitiële Inrichtingen heeft penitentiaire inrichtingen in het gehele land. Je vindt deze zogeheten PJI’s of PI’s in de Achterhoek (Zutphen), Almelo, Alphen aan den Rijn, Arnhem, Dordrecht, Grave, Haaglanden, Heerhugowaard, Krimpen aan den IJssel, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg, Nieuwegein, Rotterdam, Sittard, Ter Apel, Utrecht (nieuwersluis), Veenhuizen, Vught, Zaanstad en Zwolle.

Tot slot is er een PI met meerdere locaties, namelijk PI Zuid-Oost. Deze penitentiaire inrichting heeft de locaties Roermond, Ter Peel (Evertsoord) en BBA in Roermond.

In welke gevangenis een gedetineerde terecht komt, is afhankelijk van diverse factoren. Denk hierbij aan de regio waar de criminele daad is uitgevoerd, maar ook de duur van de gevangenisstraf en het vluchtgevaar.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!