Extra Zorgvoorziening (EZ)

Wat is Extra Zorgvoorziening

De afdeling Extra Zorgvoorziening, ook wel bekend met de afkorting EZ, is een specifieke afdeling waarbij extra zorg en begeleiding wordt aangeboden aan de gedetineerden. Deze afdeling is gericht op de groep kwetsbare gedetineerden. Onder de doelgroep kwetsbare gedetineerden gaat het om gedetineerden met geestelijke en/of lichamelijke problemen.

Deze groep gedetineerden kan vaak niet goed omgaan met de manier van aanpak op een reguliere afdeling. Op een reguliere afdeling zijn vaak te veel prikkels voor deze specifieke doelgroep, ook zijn kwetsbare gedetineerden vaak erg beïnvloedbaar. De geestelijke en lichamelijke problemen zorgen ervoor dat er vraag is naar extra begeleiding en hulp.

Om deze hulp en begeleiding zo goed mogelijk te kunnen verlenen wordt er op de afdeling Extra Zorgvoorziening vaak gewerkt in kleine groepen. Kleine groepen zorgen voor de mogelijkheid van het leveren van meer structuur en bescherming aan de gedetineerden. Ook worden de gedetineerden op deze afdeling gemotiveerd om mee te werken aan behandelingen en mee te doen aan activiteiten.

Huizen van bewaring en gevangenissen

De afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV) is te vinden in huizen van bewaring en ook in gevangenissen zelf. In de huizen van bewaring zitten gedetineerden die nog niet veroordeeld zijn, dit is de locatie waar zij worden geplaatst om in voorlopige hechtenis te verblijven tot hun vonnis. Als de gedetineerden eenmaal zijn veroordeeld kunnen zij worden overgeplaatst naar de afdeling EZV in de gevangenis.

Structuur op de afdeling

In het dagprogramma zijn met regelmaat activiteiten opgenomen. Om voor een goede structuur te zorgen is het dagprogramma van de afdeling EZV opgebouwd als een overzichtelijke routine. Deze structuur in de programma's op deze afdeling is extra belangrijk voor de groep kwetsbare gedetineerden. Een onoverzichtelijk dagprogramma kan vaak voor veel onrust of chaos zorgen bij de gedetineerden. Door met een vaste structuur te werken weten de gedetineerden hoe de dagen verlopen en wat ze per dag kunnen verwachten qua activiteiten. Het ervaren van onrust en chaos wordt hierdoor sterk verminderd.

Het bieden van een veilige omgeving

Naast de extra structuur die op de afdeling van EZV is te vinden wordt er ook veel focus gelegd op het vormen van een veilige omgeving. Een omgeving waarin bescherming hoog staat aangeschreven biedt daarbij ook de mogelijkheid om goede en specifieke diagnoses te kunnen stellen bij de gedetineerden. Dit komt doordat de veilige omgeving de mogelijkheid biedt om de gedetineerden beter te kunnen observeren.

Zorgintensiviteit

Op de afdeling EZV is de zorgintensiviteit verhoogd om de doelgroep kwetsbare gedetineerden zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De focus van deze begeleiding ligt voornamelijk op hygiëne, waarbij zelfverzorging ook aan bod komt. Op het motiveren van de gedetineerden en het aanbieden van de juiste behandelingen om psychiatrische stoornissen bij de gedetineerden te stabiliseren. Op een reguliere afdeling is de zorgintensiteit net wat lager en op een PPC-afdeling (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) is juist de zorgintensiteit hoger. De EZV afdeling zit qua zorgintensiteit precies tussen de reguliere en PPC-afdeling in.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Reactie plaatsen