forensisch psychiatrisch centrum

Wat is een forensisch psychiatrisch centrum?

Een forensisch psychiatrisch centrum wordt in de volksmond ook wel een tbs-kliniek genoemd of afgekort als FPC. Het is een gesloten instelling voor patiënten die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. Het centrum mag niet verward worden met een gevangenis, want de patiënten hoeven geen straf uit te zitten of hebben dat al gedaan voordat ze in het forensisch psychiatrisch centrum komen. Hun vrijheid wordt ze wel ontnomen, maar voor de veiligheid van henzelf en anderen. In het centrum wordt aan de psychische problemen van de patiënten gewerkt.

Wie komt er terecht in een forensisch psychiatrisch centrum?

Alleen mensen die tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen komen in een forensisch psychiatrisch centrum terecht. Deze patiënten hebben last van psychische problemen en worstelen soms ook met een verslaving. Deze problemen hebben ervoor gezorgd dat de patiënt een zwaar misdrijf heeft gepleegd. Er wordt onderzoek gedaan naar de problemen van de verdachte, waarna kan worden besloten dat diegene verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat betekent dat de verdachte niet helemaal verantwoordelijk is voor het misdrijf, omdat de psychische problemen het misdrijf hebben veroorzaakt. Vaak moet de verdachte wel een deel van de straf uitzitten in de gevangenis, waarna hij wordt overgeplaatst naar het forensisch psychiatrisch centrum.

Wat is het verschil met een forensisch psychiatrische kliniek?

Een forensisch psychiatrisch centrum wordt al snel verward met een forensisch psychiatrisch kliniek. Het grote verschil tussen deze twee is het beveiligingsniveau. In een FPC wordt een zeer hoog beveiligingsniveau aangehouden, terwijl het beveiligingsniveau in een FPK hoog is. Het zijn beide gesloten instellingen, maar een FPK is aangesloten bij de GGZ. Dit betekent dat er ook mensen kunnen verblijven die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Mensen die tbs met dwangverpleging krijgen opgelegd worden gebruikelijk opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum, tenzij ze extra verlofrechten hebben gekregen. Dan kunnen ze worden overgeplaatst naar een forensisch psychiatrische kliniek, waar ze iets meer vrijheden krijgen. 

Wat voor behandeling biedt een FPC?

In een forensisch psychiatrisch centrum verblijven dus mensen met ernstige psychische klachten. Zij hebben een behandeling nodig om deze klachten te verminderen en de psychische problemen onder controle te krijgen. In eerste instantie worden de klachten goed in beeld gebracht, waardoor de behandelaars een zorgprogramma op kunnen stellen. Vervolgens gaat de patiënt aan de slag met verschillende therapieën. Deze zijn erop gericht om de psychische klachten te verminderen en om de kans op een terugval te verkleinen. Is de patiënt stabiel? Dan begint de opbouwfase. Hierbij wordt er langzaam toegewerkt naar een normaal leven buiten het forensisch psychiatrisch centrum. Er wordt gekeken naar hoe de patiënt een terugval kan voorkomen en hoe het leven buiten het centrum eruit gaat zien. 

Wanneer mag je een forensisch psychiatrisch centrum verlaten?

Het doel van een verblijf in een forensisch psychiatrisch centrum is om de kans te verkleinen dat iemand in de toekomst opnieuw een misdrijf pleegt. Hiervoor moeten de psychische problemen van de patiënt behandeld worden. De lengte van deze behandeling is voor iedere patiënt verschillend en er staat ook geen vaste tijd voor. Er is dus geen maximale tijd die iemand in een forensisch psychiatrisch centrum kan doorbrengen. Zodra de behandeling aanslaat en de patiënt beter wordt, kunnen er stappen worden gezet om de patiënt terug te laten keren naar de maatschappij. Het is ook mogelijk dat een patiënt weigert om behandeld te worden. Het verblijf in het forensisch psychiatrisch centrum is dan permanent.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen