forensisch psychiatrische kliniek

Wat is een forensisch psychiatrische kliniek?

Een forensisch psychiatrische kliniek (ook wel een FPK genoemd) is een kliniek die behandelingen biedt voor mannen en vrouwen met complexe psychiatrische problematiek. De kliniek is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en is voornamelijk voor mensen die een straf uit moeten zitten. In de kliniek krijgen ze de juiste behandeling, met als doel om ze op een veilige en stabiele manier terug te laten keren naar de maatschappij.

Wie wordt er opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek?

Het overgrote deel van de patiënten in een FPK heeft een strafbaar feit gepleegd. In tegenstelling tot andere gedetineerden, hebben deze patiënten extra psychische zorg nodig. Dat kan verschillende redenen hebben. Zo zijn sommige patiënten detentieongeschikt. Dit houdt in dat ze niet veilig op een normale gevangenisafdeling kunnen verblijven. Bij andere patiënten wordt bij het opleggen van de straf al bepaald dat ze extra psychische zorg nodig hebben om veilig terug te kunnen keren naar de maatschappij. Ook gedetineerden die tbs met voorwaarden krijgen opgelegd, kunnen in deze kliniek terechtkomen. Daarnaast zijn er enkele patiënten die zich vrijwillig op laten nemen in een FPK omdat ze deze behandeling nodig hebben.

Wat is het doel van de behandeling?

Het belangrijkste doel van een forensisch psychiatrische kliniek is om de patiënten de juiste psychische zorg te bieden. Er wordt veel aandacht besteed aan het verminderen van delictgevaarlijkheid. Dit betekent dat de kans moet worden verkleind dat iemand in de toekomst een misdrijf pleegt. Om dit te bereiken, wordt onderzocht waarom iemand een misdaad pleegde en hoe deze oorzaak het beste behandeld of voorkomen kan worden. Zo is het voor de patiënt in de toekomst veilig om op een gewone afdeling te verblijven en om uiteindelijk weer vrij te komen. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij de behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek wordt er voornamelijk gekeken naar risicofactoren. Dit zijn de factoren die het risico vergroten dat iemand in de toekomst een misdrijf pleegt. Voor sommige patiënten zijn dit psychische problemen, terwijl anderen te maken hebben met verslavingen, een gebrek aan stabiliteit of moeilijke sociale relaties. Door deze risicofactoren aan te pakken, wordt de kans op een terugval automatisch kleiner.

Daarnaast wordt er tijdens de behandeling ook gekeken naar beschermende factoren. Dit zijn de dingen die ervoor zorgen dat iemand juist op het goede pad blijft. Zo kan een goed sociaal netwerk de kans op misdrijven verkleinen, maar ook een goede opleiding of het nemen van de juiste medicatie. Tijdens het verblijf in de FPK krijgt de patiënt begeleiding bij het creëren van een gezonde situatie. Er wordt niet alleen psychische zorg verleend, maar er wordt ook geholpen met het vinden van de juiste opleiding of baan. Ook het vormen van gezonde relaties kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek.

Wanneer mag je de forensisch psychiatrische kliniek verlaten?

Hoe lang je in de FPK moet verblijven is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt voornamelijk gekeken naar de resultaten van de behandeling. Des te beter deze zijn, des te groter de kans dat de patiënt de kliniek kan verlaten. Is de kans dat een patiënt in de toekomst een misdrijf pleegt genoeg afgenomen? Dan wordt er overlegd over de patiënt. Tijdens dit overleg kan er worden besloten om de patiënt naar een andere afdeling te verplaatsen, waar meer vrijheden zijn. Daarnaast kan het zelfs zo zijn dat de patiënt helemaal met de behandeling kan stoppen en kan terugkeren naar de samenleving. Dit wordt resocialisatie genoemd en is het uiteindelijke doel van een behandeling in de FPK.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen