Gedetineerde Recherche Informatie Punt

Wat is het Gedetineerde Recherche Informatie Punt

Het Gedetineerde Recherche Informatie Punt, ook wel GRIP genoemd, is het landelijke informatiepunt waar informatie wordt verzameld en wordt uitgewisseld. Deze informatie heeft betrekking op gedetineerden in justitiële inrichtingen. De informatie-uitwisseling vindt plaats tussen de politie, DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en het OM (Openbaar Ministerie). Het uiteindelijke doel van GRIP is om orde en veiligheid binnen de inrichtingen van justitie te bevorderen. GRIP maakt onderdeel uit van de Landelijke Eenheid Politie en bestaat uit een totaal van zestien medewerkers.

Informatie verzamelen

Een belangrijk begrip binnen GRIP is stapelen. Zo wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld rondom veel verschillende gedragingen van de gedetineerde. Voorbeelden van deze gedragingen zijn met wie de gedetineerden contact hebben, maar ook eventuele telefoongesprekken kunnen hieronder vallen. De rol van GRIP rondom het uitwisselen van informatie stopt bij de beëindiging van de detentieperiode.

Specialismen GRIP

GRIP legt voornamelijk de nadruk op het opvatten van radicalisering. Daarbij gaat het om het opmerken van afwijkingen in gedragingen van de gedetineerde. Deze afwijkingen in het gedrag kunnen aanwijzingen zijn voor extremistische daden. Het doel van GRIP is om dit te voorkomen.  Integriteit is ook een belangrijke term binnen GRIP. Zo wisselen zij gevoelige informatie uit, hiervoor is veel vertrouwen nodig vanuit GRIP naar het OM, de politie en de DJI toe.

Daarnaast vallen VCHD (Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie), de GVM (Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel) en het EBI (European Bureau of Investigation) ook onder het specialisme van GRIP.

Samenwerking

GRIP, de politie, het OM en de DJI werken dus veel samen om tot de beste resultaten te komen. Deze samenwerking is in vol vertrouwen en komt van beide kanten. Het uitwisselen van informatie gaat het beste als er een heldere communicatie plaatsvindt.

Naast het uitwisselen van de informatie, is het terugkoppelen van resultaten ook belangrijk. Zo kan het terugkoppelen van informatie ook motiveren voor sommige medewerkers van de betrokken partijen. Als een medewerker specifieke informatie heeft verzameld die heeft geleid tot een arrestatie, kan dat een motiverende werking hebben. Voor sommige medewerkers kan het voelen als een soort van ‘klopje op je schouder’.

Signalen afwijking in gedrag

Als GRIP informatie verzamelt gaat dit over afwijkingen in gedrag van de gedetineerden. Het gaat voornamelijk om voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD). Als er signalen zijn van VCHD moeten deze signalen worden doorgespeeld naar GRIP.

GRIP mag zelf geen opsporing inzetten, hier heeft GRIP de capaciteit niet voor. Mocht GRIP een signaal ontvangen waarvan zijn denken dat het reden heeft tot verder onderzoek, dan wordt dit signaal van het afwijkend gedrag doorgegeven aan de recherche. Deze recherche kan van een bijbehorend basisteam zijn of van de eenheidsrecherche. Zij pakken dit onderzoek dan verder op. Dagelijks zijn er signalen te vinden in inrichtingen, enkel is het aantal signalen dat daadwerkelijk wordt gemeld bij GRIP in verhouding klein.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen