Wat is de Gesloten Gezinsvoorziening?

Wat is de Gesloten Gezinsvoorziening?

De Gesloten Gezinsvoorziening is een afdeling binnen Detentiecentrum Zeist in Soesterberg. Op deze afdeling wordt een specifieke doelgroep gehuisvest. Welke groep dit is en waarom deze op een aparte afdeling worden geplaatst lees je in dit artikel.

Wat is de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV)?

De Gesloten Gezinsvoorziening wordt ook wel GGV genoemd. Deze afdeling binnen Detentiecentrum Zeist in Soesterberg wordt gebruikt voor vreemdelingenbewaring. Hier worden gezinnen met minderjarige kinderen gevestigd.

Ook is hier plek voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het gaat om vreemdelingen die Nederland op de korte of lange termijn moeten verlaten.

De Gesloten Gezinsvoorziening is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Voor wie is de GGV bedoeld?

De Gesloten Gezinsvoorziening is in het leven geroepen voor de volgende mensen:

  • Gezinnen met kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met een vrijheidsontnemende maatregel in verband met hun uitzetting
  • Gezinnen met kinderen tot 18 jaar die aan de grens geweigerd zijn of in afwachting zijn van de beslissing op hun asielaanvraag
  • Gezinnen met kinderen tot 18 jaar die in detentie zitten op grond van de Vreemdelingenwet (artikel 6)
  • Alleenstaande vreemdelingen tot 18 jaar die te maken hebben met een vrijheidsontnemende maatregel in verband met hun uitzetting

In de GGV worden geen gezinnen met alleen meerderjarige kinderen gehuisvest. Ook alleenstaande volwassenen vind je niet op deze afdeling van Detentiecentrum Zeist.

Wat is de Gesloten Gezinsvoorziening?

Vreemdelingenbewaring is een bestuursrechtelijke maatregel. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat mensen die Nederland moeten verlaten beschikbaar zijn voor vertrek. Dit moet voorkomen dat deze mensen illegaal toch in Nederland blijven.

De GGV is een opvanglocatie voor vreemdelingenbewaring. Het gaat - zoals eerder al vermeld - om de bewaring van gezinnen met kinderen onder de 18 jaar en alleenstaande vreemdelingen onder de 18 jaar.

Welke rechten heeft iemand in de GGV?

De GGV heeft vele voorzieningen, ook voor kinderen. Het doel is het humaan in bewaring stellen van gezinnen en alleenstaande vreemdelingen, zeker met oog op de minderjarige kinderen.

In de GGV vind je bijvoorbeeld een bezoekzaal voor familie, zitjes in huiskamersfeer, speeltoestellen voor de kinderen en ga zo maar door. Ook zijn er computers met internet. Wel is het internet van deze computers beperkt tot een lijst met toegestane websites.

De GGV heeft een kindvriendelijke opzet. Er is onderwijs, er zijn medewerkers die veel ervaring hebben met het werken met kinderen en ook de zorg is goed geregeld. Iemand in de GGV heeft dan ook vele rechten.

Communiceren met iemand in de GGV

Iemand in de GGV heeft ook het recht om met mensen buiten de afdeling te communiceren. Ken je iemand in de GGV en wil je in contact blijven? Maak dan gebruik van eMates. Je stuurt jouw bericht eenvoudig en snel via onze website en wij zorgen ervoor dat deze boodschap bij je dierbare in de Gesloten Gezinsvoorziening terechtkomt.

Met de fotoservice is het zelfs mogelijk om foto’s naar elkaar te sturen. Met de antwoordservice kan jouw dierbare in de Gesloten Gezinsvoorziening snel en eenvoudig reageren op je bericht. Zo blijf je gedurende het gehele verblijf moeiteloos met elkaar in contact.

Direct registreren voor eMates? Dat doe je eenvoudig en snel op onze website.

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen: