halfopen inrichting

Wat is een halfopen inrichting?

Nederland kent verschillende soorten gevangenissen die allemaal een ander beveiligingsniveau hebben. Na de gesloten inrichting komt de halfopen inrichting (BBI). Tegenwoordig wordt dit een beperkt beveiligde inrichting (BBI) genoemd. De naam zegt het al: in deze inrichting krijgen gedetineerden beperkte vrijheden. Ze zijn dus nog niet zo vrij als in de normale maatschappij, maar beginnen wel al de eerste stappen naar vrijheid te zetten.

Wie komt er in een halfopen inrichting terecht?

Er zijn richtlijnen opgesteld om te bepalen welke gedetineerden een plek in de halfopen inrichting krijgen. De belangrijkste richtlijn is dat de gedetineerde een beperkt vluchtrisico en maatschappelijk risico mag vormen. De kans dat de gevangene opnieuw een misdaad pleegt of uit de gevangenis vlucht moet dus klein zijn. Daarnaast mag iemand pas in een BBI worden geplaatst wanneer hij of zij nog maximaal een straf van achttien maanden uit moet zitten.

Daarnaast is het hebben van een aanvaardbaar verlofadres noodzakelijk. Dit moet een veilige en goedgekeurde plek zijn waar de gedetineerde verlof door kan brengen. Een laatste vereiste is dat de gedetineerde moet zijn gepromoveerd. Dit houdt in dat hij een groene status krijgt door gewenst gedrag te vertonen. Agressie, het plegen van misdrijven of het overtreden van regels kan er dus voor zorgen dat een gedetineerde geen plek krijgt in een beperkt beveiligde instelling.

Wat is het doel van een halfopen inrichting?

Het belangrijkste doel van een BBI is om de overgang naar de normale maatschappij zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt daarom voor gekozen om gedetineerden langzaam maar zeker meer vrijheden te geven. De halfopen inrichting is daarbij de eerste stap. Gedetineerden krijgen verlof, maar worden ook begeleid om stappen te zetten naar een normaal en stabiel leven. Zo hebben ze de mogelijkheid om opleidingen te volgen en is er een werkplek aanwezig. Het is ook mogelijk om bezoek te ontvangen. Verder heeft de BBI een vast programma dat door de gedetineerden gevolgd moet worden, vergelijkbaar met een gesloten inrichting.

Verlof in een halfopen inrichting

Een van de eerste stappen naar vrijheid in een BBI is het krijgen van verlof. Eens per vier weken kunnen gedetineerden een weekend met verlof, dat begint op vrijdagmiddag en eindigt op zondagavond. Niet iedere gedetineerde krijgt dit verlof automatisch. Er moet eerst een verzoek voor verlof worden ingediend, dat vervolgens moet worden beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de reden voor het verlof en het dossier van de gevangene. Wanneer het verlof wordt goedgekeurd, kan het zijn dat dit verlof onder begeleiding is. Dit kan vooral van toepassing zijn wanneer een gedetineerde nog niet eerder met verlof is geweest of wanneer er sprake is van licht vluchtgevaar.

Wanneer verlaat iemand een halfopen inrichting?

Er staat geen vaste tijd voor hoelang iemand in een halfopen inrichting moet zitten. Sommige gedetineerden verblijven hier tot het einde van hun straftijd, terwijl anderen eerder kunnen worden overgeplaatst naar een inrichting met nog meer vrijheden. Dit is afhankelijk van het gedrag van de gedetineerde. Gaat het verlof goed, vertoont de gedetineerde geen vluchtgevaar en is de kans klein dat hij of zij opnieuw een misdrijf pleegt? Dan kan ervoor gekozen worden om de gedetineerde over te plaatsen naar een zeer halfopen inrichting.

Wel is het zo dat een overplaatsing naar een zeer halfopen inrichting pas in de allerlaatste fase van de straftijd plaatsvindt. De gedetineerden die nog meer vrijheden krijgen, zijn dus al bijna aan het einde van hun verblijf in de gevangenis en komen bijna vrij.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen