justitiële jeugdinrichting

Wat is een justitiële jeugdinrichting?

Wanneer je een strafbaar feit pleegt, kan de rechter ervoor kiezen om je in detentie te plaatsen. Voor volwassenen betekent dit dat ze in een gevangenis terechtkomen. Voor jongeren is er een speciale plek, namelijk de justitiële jeugdinrichting. Hier moeten jongeren hun straf uitzitten, maar krijgen ze ook de kans om een goede start te maken met hun verdere leven.

Voor wie is een justitiële jeugdinrichting?

Een justitiële jeugdinrichting is bedoeld voor jongeren van 12 tot 29 jaar. Dit zijn jongeren die een straf moeten uitzitten, soms in combinatie met een behandeling om aan een beter leven te kunnen beginnen. Andere jongeren in een justitiële jeugdinrichting zijn nog niet veroordeeld en wachten de uitspraak van de rechter af. Zij zijn dan in voorlopige hechtenis geplaatst. Deze jongeren leven in groepen van tien samen op een afdeling. Er zijn aparte groepen voor jongens en meisjes. Naast de tien jongeren zijn er ook nog twee leiders aanwezig. Zij draaien de hele dag mee en eten ook samen met de jongeren op de afdeling.

Wanneer kom je in een justitiële jeugdinrichting terecht?

Je komt niet zomaar in een justitiële jeugdinrichting terecht. Daar zijn namelijk strikte regels voor, want het is niet niks om een jongere helemaal uit de eigen omgeving te halen. De plaatsing is een PIJ-maatregel. Deze maatregelen mogen alleen genomen worden onder de volgende voorwaarden:

  • Er moet een misdrijf zijn gepleegd waardoor de jongere in voorlopige hechtenis moet worden geplaatst.
  • De maatregel moet worden genomen voor de veiligheid van anderen of de veiligheid van de jongere zelf.
  • De maatregel moet in het belang zijn van de ontwikkeling van de jongere.
  • De maatregel mag alleen opgelegd worden wanneer minstens twee gedragsdeskundigen uit verschillende disciplines dit adviseren.

Wat voor begeleiding ontvang je in een justitiële jeugdinrichting?

Wanneer je in een justitiële jeugdinrichting wordt geplaatst, is dat niet alleen om je te straffen. Het uiteindelijke doel is om je een betere toekomst te bieden. Daarom is er uitvoerige begeleiding. Je wordt begeleid door de groepsleiders, docenten en andere gespecialiseerde medewerkers. Zo ga je gewoon naar school, is het mogelijk om stage te lopen en krijg je de kans om bepaalde vaardigheden te leren. Er zijn bijvoorbeeld lessen in sociale vaardigheden en omgaan met woede.

Er wordt in een justitiële jeugdinrichting altijd aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat kun je zelf doen om je leven te verbeteren? Samen met begeleiders stel je een plan op waarbij je stap voor stap leert hoe je je leven kunt veranderen. Het is vervolgens aan jezelf. Samen met de begeleiders leer je om iedere stap te zetten en om zo verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen toekomst. Dat maakt de kans groter dat je buiten de justitiële jeugdinrichting een fijn leven hebt.

Voor hoelang blijf je in een justitiële jeugdinrichting?

Hoe lang je in een justitiële jeugdinrichting moet verblijven, is afhankelijk van de straf die je hebt gekregen. Dit wordt dus bepaald door de rechter en is afhankelijk van het misdrijf dat je gepleegd hebt en de begeleiding die je moet ontvangen. Sommige jongeren hoeven dus maar een paar weken of maanden in een justitiële jeugdinrichting te verblijven, terwijl anderen wel twee jaar vast kunnen zitten.

Het uiteindelijke doel van je verblijf in de justitiële jeugdinrichting is een goede start van je verdere leven. Daarom worden er over het algemeen minder lange straffen uitgedeeld aan jongeren. Zo krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en om vervolgens vol goede moed aan je nieuwe leven te beginnen.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen