Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders

Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)

Het terugdringen van criminaliteit heeft bij de overheid de hoogste prioriteit. Daarom is er sinds 2004 de ISD-maatregel. Deze maatregel is er voor meerderjarige daders die vaak met de politie in aanraking komen.

Hij wordt vooral opgelegd aan stelselmatige daders die blijven terugvallen in criminele activiteiten. Wat betekent deze maatregel, wie komt er voor in aanmerking en wat is de duur van de ISD-maatregel? In dit artikel geven wij je antwoord op al deze vragen.

Wat is de maatregel voor stelselmatige daders (ISD)?

De ISD-maatregel staat voor Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders. Deze maatregel kan worden opgelegd aan stelselmatige daders. Deze maatregel zorgt ervoor dat daders gedurende een bepaalde periode in een specifieke inrichting worden geplaatst.

De ISD-maatregel heeft als doel om ernstige criminaliteit en onveiligheid terug te dringen. Is er een aanknopingspunt voor gedragsverandering of recidivevermindering? Dan kan er mogelijk een intensief programma worden gevolgd. Men hoopt met deze maatregel het uitzichtloze patroon van stelselmatige daders te doorbreken.

Het ligt in de lijn der verwachting dat steeds vaker meerderjarige daders deze strafmaatregel krijgen opgelegd. Er wordt namelijk niet langer gekeken naar de hoeveelheid proces-verbalen die is opgelegd, maar naar het aantal gepleegde misdrijven.

Wie komen terecht in de maatregel voor stelselmatige daders (ISD)?

De ISD-maatregel wordt voornamelijk opgelegd aan stelselmatige daders die door het plegen van een reeks delicten continu zorgen voor onveiligheid en flink wat criminaliteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mensen die kampen met een verslaving of psychische stoornis.

Ze worden op last van de rechter opgenomen in een speciale inrichting. In de inrichting ontvangen daders hulp en krijgen ze een intensief traject aangeboden om aan hun problemen te werken. Omdat hun gedrag veel overlast veroorzaakt, wordt dit op deze manier gedaan. Zo hoopt men dat daders minder snel terugvallen in hun oude gewoonten.

Wanneer kom je in aanmerking voor de maatregel voor stelselmatige daders (ISD)?

Vordert het Openbaar Ministerie een ISD-maatregel bij de rechter? Dan moet een dader aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1.  De verdachte moet een misbedrijf hebben gepleegd waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan.
  2. In de afgelopen vijf jaar moet de verdachte minimaal drie keer een ander delict hebben gepleegd waarbij bijvoorbeeld een taakstraf of strafbeschikking is opgelegd.
  3. Het strafbare feit moet gepleegd zijn na het opleggen van een eerdere straf of maatregel.
  4. De omgeving of rechter houdt er ernstig rekening mee dat de verdachte opnieuw een misdrijf begaat.
  5. De veiligheid van goederen of personen is in gevaar.

Het is goed om te weten dat een ISD-maatregel niet kan worden opgelegd aan een dader die ontoerekeningsvatbaar is. De ISD-maatregel is namelijk een alternatief voor een gevangenisstraf.

Hoelang duurt een ISD-maatregel?

De ISD-maatregel wordt voor minimaal een jaar opgelegd. Dit wordt gedaan omdat de maatregel anders geen of weinig effect heeft. De maximale duur van de ISD-maatregel is twee jaar.

Er kan wel altijd door de rechter een verzoek om tussentijdse toetsing worden gedaan.

Corresponderen met een stelselmatige dader

Wil je gemakkelijk en snel of gedetineerde bereiken? Dit doe je met behulp van eMates. Je stuurt een e-mail naar iemand in de gevangenis en de leiding zorgt ervoor dat je bericht snel wordt afgeleverd.

Het is dus een perfect alternatief voor de huidige contactmogelijkheden via bijvoorbeeld telefoon, post of gevangenisbezoek.

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen: