ondertoezichtstelling

Wat is ondertoezichtstelling?

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind, maar soms lukt het niet om je kind het beste te bieden. In dat geval kan een kind onder toezicht worden gesteld. Dit is een jeugdbeschermingsmaatregel die ontwikkeld is om kinderen in een veilige omgeving op te laten groeien. Als ouder krijg je verplicht bepaalde hulp, waardoor je kind zich op een rustige en veilige manier kan ontwikkelen. Keuzes over de opvoeding van je kind worden dus altijd in samenspraak met hulpverleners gemaakt. 

Wanneer wordt een kind onder toezicht gesteld?

Ondertoezichtstelling is een geschikte maatregel wanneer een kind zich niet in een veilige omgeving kan ontwikkelen. In eerste instantie wordt er hulp van de gemeente ingeschakeld om de thuissituatie stabiel te krijgen, maar soms is dat niet voldoende. De Raad voor de Kinderbescherming start dan een onderzoek. Vinden zij de situatie dringend genoeg? Dan kunnen ze de situatie voorleggen aan de kinderrechter, die de ondertoezichtstelling moet goedkeuren.

De lengte van de ondertoezichtstelling is altijd maximaal een jaar. Dit kan iedere keer met een jaar worden verlengd wanneer de situatie daarom vraagt. Is de situatie verbeterd? Dan kan de ondertoezichtstelling ook gestopt worden. Dit gebeurt ook direct zodra het kind achttien jaar geworden is. Het is dan nog wel mogelijk om vrijwillig hulp te krijgen bij de opvoeding. Deze vrijwillige hulp is beschikbaar tot het kind 21 jaar oud is.

Wie heeft er ouderlijk gezag tijdens ondertoezichtstelling?

In principe heeft de ouder het ouderlijk gezag over het kind tijdens ondertoezichtstelling. Het verzorgen en opvoeden van het kind valt dus onder de verantwoordelijkheid van de ouder. Je ontvangt wel bepaalde begeleiding als ouder. Dat houdt in dat je geen volledige zeggenschap hebt over hoe je kind wordt opgevoed. Belangrijke keuzes worden samen met een team hulpverleners gemaakt.

Doordat de ouder het ouderlijk gezag houdt, is het ook gebruikelijk dat het kind thuis blijft wonen. In sommige gevallen is dat niet de beste optie. De kinderrechter kan er dan voor kiezen om het kind uit huis te plaatsen. Het kind komt dan terecht in een tehuis of pleeggezin. Deze overplaatsing is in principe tijdelijk en kan worden omgedraaid zodra de situatie thuis stabieler is.

Hulp van een gezinsvoogd

Wanneer je kind onder toezicht wordt gesteld, krijg je als ouder hulp van een gezinsvoogd. Dit is een hulpverlener van Samen Veilig die ook wel een jeugdbeschermer genoemd wordt. Samen met de gezinsvoogd maak je keuzes over je kind. Dit kan gaan over grote onderwerpen, zoals bepaalde zorg die nodig is of overplaatsing naar een andere school. Ook kleinere zaken worden met een gezinsvoogd besloten, zoals het uitkiezen van een hobbyclub voor je kind. Daarnaast is de gezinsvoogd verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van een hulpverleningsplan.

Wat is het hulpverleningsplan?

Het uiteindelijke doel van ondertoezichtstelling is het creëren van een veilige en stabiele thuissituatie, zodat het kind onbelemmerd kan opgroeien. Daarom stel je samen met de gezinsvoogd een hulpverleningsplan op. In dit plan staat wat je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor gaat zetten. Hierbij wordt er ook gekeken of mensen in je directe omgeving kunnen helpen, zoals ouders of goede vrienden. Zo werk je samen met je omgeving toe naar een toekomst waarbij je je kind een veilige thuishaven biedt.

Het is belangrijk dat je je aan het hulpverleningsplan houdt. Doe je dit niet? Dan is de gezinsvoogd bevoegd om een schriftelijke aanwijzing te geven. Dit is een opdracht die verplicht uitgevoerd moet worden. Zo kan het verplicht zijn om je kind in te schrijven bij een bepaalde school.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen