Wat is penitentiair programma?

Wat is het Penitentiair Programma?

Gedetineerden in Nederland worden langzaam voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Dit wordt ook wel detentiefasering genoemd. Het Penitentiair Programma (PP)is de laatste fase van de detentie. In dit artikel lees je hier meer over.

Wat is het Penitentiair Programma of PP?

Het Penitentiair Programma wordt ook wel PP genoemd. Tijdens deze fase van de detentiefasering wordt de gedetineerde maximaal voorbereid op zijn of haar terugkeer in de maatschappij. Dit door hem of haar grotendeels buiten de gevangenis te laten leven.

Buiten de gevangenismuren volgt de gedetineerde een programma. Dit programma is gericht op resocialisatie. Het doel is niet alleen het vergemakkelijken van de terugkeer in de samenleving, maar vooral ook het verminderen van de kans op recidive.

Wie worden er in een Penitentiair Programma geplaatst?

Gedetineerden moeten aan enkele strenge eisen voldoen voor plaatsing in het PP. Het gaat om de volgende voorwaarden:
  • De gedetineerde moet veroordeeld zijn tot een minimale straf van zes maanden (onvoorwaardelijk en onherroepelijk).
  • De gedetineerde heeft nog een gevangenisstraf van minimaal vier weken en maximaal één jaar.
  • De gedetineerde moet een dagbesteding hebben voor maximaal 26 uur per week. Dit kan werk zijn, maar ook een behandeling of een opleiding. De activiteiten moeten bijdragen aan de resocialisatie.
  • De gedetineerde moet een goedgekeurd verlofadres hebben.
Verder wordt er naar het recidivegevaar van de gedetineerde gekeken. Deze moet als aanvaardbaar worden ingeschat. Ook wordt er gekeken naar de zwaarte, de aard en de achtergrond van het delict en naar het verloop van de detentie.

Goed om te weten: deelname aan het PP kan pas het laatste zesde deel van de straf, uitgaand van de datum van invrijheidsstelling.

Wat heeft het Penitentiair Programma met detentiefasering te maken?

Om gedetineerden klaar te maken voor hun vrijlating, is detentiefasering in het leven geroepen. Detentiefasering betreft het gefaseerd verminderen van de vrijheidsbeperking van een gedetineerde. Dit wil zeggen dat een gedetineerde langzaam maar zeker steeds meer vrijheden krijgt, tot hij of zij voorwaardelijk vrijkomt.

Het PP is de laatste fase van de detentiefasering. Deze fase volgt na een verblijf in de NBI (Normaal Beveiligde Inrichting), de BBI (Beperkt Beveiligde Inrichting) en de ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting). Na de PP volgt de Voorlopige Invrijheidsstelling, ook wel VI genoemd. Dit betekent dat de gedetineerde voorwaardelijk vrijkomt.

Contact met een gedetineerde in een Penitentiair Programma

Op vrijdag, zaterdag en zondag heeft een gedetineerde in het PP verlof. Op maandag tot en met donderdag kun je contact onderhouden via de telefoon, via e-mail en via brieven. Hierbij moet je je altijd houden aan de contact gerelateerde regels en voorwaarden van het PP.

Tip: gemakkelijk in contact blijven met eMates

Volgt een van je dierbaren een Penitentiair Programma? Dan kun je hem of haar in het weekend zien, maar moet je elkaar doordeweeks toch missen. Gelukkig kun je gemakkelijk contact met elkaar onderhouden.

Hoe? Met het unieke communicatiesysteem van eMates. Dit communicatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor gedetineerden en hun dierbaren.

Met eMates stuur je eenvoudig en snel een bericht naar jouw dierbare in het PP. Dit bericht wordt bij je dierbare afgeleverd. Met de fotoservice van eMates kun je hier zelfs een foto aan toevoegen. En door de antwoordservice kan jouw dierbare gemakkelijk op je berichten reageren.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen: Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!