Wat is penitentiair Psychiatrisch Centrum

Wat is het penitentiair psychiatrisch centrum?

Nederland kent verschillende soorten gevangenissen en afdelingen binnen die gevangenissen. Het penitentiair psychiatrisch centrum is er daar een van en wordt ook wel het PPC genoemd. Maar wat is dit precies en welke gedetineerden worden naar het penitentiair psychiatrisch centrum gestuurd? Hier vind je de antwoorden.

Wat is een penitentiair psychiatrisch centrum?

Het penitentiair psychiatrisch centrum is een specifieke afdeling binnen een gevangenis. Op de afdeling worden gedetineerden met psychische aandoeningen opgenomen. Ook gedetineerden met verslavingsproblemen of verstandelijke beperkingen kunnen naar deze afdeling worden overgeplaatst. Er is speciale zorg aanwezig, waardoor hun psychische problemen behandeld en eventueel verminderd kunnen worden. 

In Nederland zijn vier gevangenissen met een penitentiair psychiatrisch centrum, waarvan twee gevangenissen ook een vrouwenafdeling hebben. Binnen het PPC zijn verschillende afdelingen, waarbij iedere afdeling is afgestemd op de behandeling die de gedetineerde nodig heeft. Vervolgens krijgen de gedetineerden zorg van verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, artsen, gespecialiseerde therapeuten en alle andere zorgverleners die ze van dienst kunnen zijn.

Wat is het doel van het penitentiair psychiatrisch centrum?

In Nederland is het penitentiair psychiatrisch centrum opgericht om gedetineerden met psychische problemen de juiste behandeling te bieden. Dat maakt het verblijf in de gevangenis veiliger, maar vermindert hopelijk ook het risico dat de gedetineerde weer strafbaar gedrag vertoont na hun vrijlating. Het doel van het penitentiair psychiatrisch centrum is het stellen van de juiste diagnose, het begeleiden van gedetineerden en het stabiliseren van de problemen.

In het centrum wordt er een speciaal dagprogramma voor de gedetineerden gemaakt waar sport, werk en bezoek van dierbaren allemaal bij horen. Daarnaast wordt er ook onderwijs gegeven en zijn er speciale therapeutische activiteiten. Er wordt altijd gekeken naar wat de gedetineerde nodig heeft om zijn klachten te verminderen of te stabiliseren.

Wanneer komt een gedetineerde terecht in een PPC?

Wanneer een gedetineerde al veroordeeld is, kan de gevangenispsycholoog beoordelen of deze persoon naar een penitentiair psychiatrisch centrum moet worden doorverwezen. Dit gebeurt onder andere bij gedetineerden die verward zijn, agressie vertonen, angstklachten hebben of somber zijn. Ook problemen met drugs en alcohol kunnen een aanleiding zijn om een doorverwijzing naar een penitentiair psychiatrisch centrum te regelen. 

Voordat deze doorverwijzing wordt goedgekeurd, wordt er eerst een indicatiestelling aangevraagd bij een psycholoog van het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie (NIFP). Deze psychologen hebben de juiste ervaring en achtergrond om in te schatten of een gedetineerde beter op zijn plek is in een PPC. 

Een gedetineerde kan ook direct na zijn of haar veroordeling naar een penitentiair psychiatrisch centrum worden doorverwezen. Dit gebeurt dan direct vanuit het politiebureau of door de rechter-commissaris. Ook in dit geval moet een psycholoog van het NIFP de indicatie geven dat overplaatsing naar een PPC op zijn plek is.

Wanneer mag een gedetineerde het PPC verlaten?

Wanneer een gedetineerde naar een penitentiair psychiatrisch centrum wordt overgeplaatst, is dit niet per definitie voor de rest van de strafduur. Zo kan de gedetineerde weer teruggeplaatst worden naar een normale afdeling wanneer de problemen voldoende behandeld zijn. Is overplaatsing naar een afdeling zonder extra zorg nog niet mogelijk, maar is de uitgebreide zorg op het PPC ook niet nodig? Dan kan de gedetineerde overgeplaatst worden naar een afdeling met een Extra Zorgvoorziening.

Het komt ook voor dat de behandeling van de gedetineerde nog niet afgerond is, terwijl de straf wel al helemaal is uitgezeten. In dat geval wordt er naar een passende vervolgbehandeling gezocht binnen de normale geestelijke gezondheidszorg. Er is daarnaast ook forensische zorg voor gedetineerden die hun straf al hebben uitgezeten, maar wel nog extra begeleiding nodig hebben.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen