Penitentiaire beginselenwet

Wat is de Penitentiaire beginselenwet?

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, kan deze persoon veroordeeld worden en vervolgens een straf moeten uitzitten in de gevangenis. Dit proces wordt door de overheid geregeld. De overheid mag niet zomaar per gevangene bekijken hoe de straf wordt ingevuld en welke vrijheden een gedetineerde wel of niet krijgt. Dit alles is vastgelegd in een wet, namelijk de Penitentiaire beginselenwet. Deze wet bepaalt hoe de overheid gedetineerden moet behandelen en is erg uitgebreid. Zo gaat hij over de inrichting van het gevangenissysteem, maar ook over de rechten van gedetineerden en de plichten van de inrichting waar de gedetineerden worden gehouden. Hier lees je wat de functie van deze wet is en wat hij precies inhoudt.

Waarom bestaat deze wet?

De overheid moet zorgen voor al zijn burgers, ook burgers die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het is daarom belangrijk dat er regels zijn die bepalen hoe de overheid gedetineerden moet behandelen. Dit voorkomt dat gevangenen een ongelijke behandeling krijgen, maar ook dat zij in een schadelijke omgeving worden vastgehouden.

Het welzijn van de gedetineerden moet dus beschermd worden met deze wet. Daarnaast geeft de wet duidelijke richtlijnen, waardoor gevangenissen door heel Nederland allemaal dezelfde manier van werken hebben. Dat maakt het makkelijker om de gevangenis draaiende te houden en om duidelijke systemen te creëren. De Penitentiaire beginselenwet is dus voordelig voor gedetineerden en gevangenissen.

Structuur van het detentiesysteem

Een deel van de Penitentiaire beginselenwet gaat over de manier waarop het detentiesysteem gestructureerd is. Dit gaat dus over de verschillende afdelingen binnen gevangenissen, wie in welke gevangenis kan of mag verblijven en hoe het verblijf in de gevangenis verloopt. Zo bepaalt de wet dat mannen en vrouwen in dezelfde gevangenis gehouden kunnen worden, maar dan wel op aparte afdelingen.

Daarnaast bepaalt de Penitentiaire beginselenwet dat de verschillende afdelingen binnen een gevangenis verschillende bestemmingen hebben. Zo zijn er afdelingen voor mensen met psychische problemen, voor mensen die meer vrijheden verdienen en voor mensen die juist een groot risico vormen. Dankzij dit systeem kan iedere gevangene op een veilige manier worden ondergebracht.

Rechten van de gedetineerden

Een erg belangrijk onderdeel van de Penitentiaire beginselenwet gaat over de rechten van de gedetineerden. Zij moeten beschermd worden door deze wet, zodat ze op een goede en gezonde manier kunnen verblijven in een gevangenis.

Zo staat er in de Penitentiaire beginselenwet dat gedetineerden recht hebben op het verzenden en ontvangen van post, zodat ze contact kunnen houden met de buitenwereld. Ze hebben ook het recht om hun godsdienst te kunnen beoefenen, welke godsdienst dit ook is. Ook het recht op beweging, sport en recreatie staan opgenomen in de Penitentiaire beginselenwet, net als een dagelijks moment in de buitenlucht. Voor bijna al deze rechten geldt wel dat ze in sommige gevallen weggenomen kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer een gevangene een gevaar vormt voor zichzelf of anderen.

Plichten voor de inrichting

Naast de rechten voor de gedetineerden zijn er ook de plichten voor de inrichting. Deze moeten ervoor zorgen dat een gevangenis er alles aan doet om gedetineerden veilig en gezond te houden. Zo hebben ze de plicht om de juiste medische zorg te verlenen, net als psychische zorg. Daarnaast moet de inrichting ervoor zorgen dat gedetineerden contact kunnen onderhouden met dierbaren of dat nu via post, telefoon of bezoekuren is.

Heeft een gevangene een klacht over de gang van zaken in de gevangenis? Dan moet de inrichting die klacht serieus oppakken en voorleggen bij de commissie van toezicht. Dit verzekert dat gedetineerden de inrichting verantwoordelijk kunnen houden voor de manier waarop ze gevangenen behandelen. 

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen