Rechtszitting: wat is het?

Wat is een rechtszitting en hoe werkt het?

Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, waarbij de rechter de kans krijgt de verdachte vragen te stellen: tevens krijgt de verdachte de kans om zijn standpunten te verdedigen. Ieder persoon die wordt verdacht van een strafbaar feit krijgt met een rechter en de officier van justitie te maken. De officier van justitie is de enige persoon die gemachtigd is om verdachten naar de rechter te brengen. Dat gebeurt wanneer de officier van justitie voldoende belastend materiaal heeft verzameld tijdens het onderzoek.

Hoe ziet een rechtszitting er uit?

Ben jij de verdachte in de zaak, dan zul jij op de dag van de rechtszitting voor de rechter moeten verschijnen. Als eerste zal het publiek de zaal betreden. De meeste rechtszittingen zijn openbaar en mogen worden bijgewoond door iedereen van achttien jaar of ouder. De officier van justitie zal altijd plaatsnemen aan de tafel links van de tafel waar de rechter of meerdere rechters aan zitten. Nu worden de bijwoners verzocht op te gaan staan, waarna de rechters de zaal binnenkomen. Wanneer alle rechters in de zaal hebben plaatsgenomen, zal de griffier rechts van de rechters plaatsnemen. De griffier is de persoon die alles wat tijdens de zitting gezegd wordt zal noteren. De verdachte en de advocaat van de verdachte nemen rechts voor de rechter plaats.

Hoe verloopt de rechtszitting?

Tijdens een rechtszitting staan door de rechters gestelde vragen centraal. Maar ook de verdachte krijgt de kans om zijn of haar stem te laten horen en standpunten te verduidelijken. Mocht je dit wensen, dan krijg je aan het begin van de zitting de kans om een korte toelichting te geven, waarvoor je maximaal vijf minuten de tijd mag nemen. Het kan echter het geval zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak (de rechters) besluit om een andere volgorde aan te houden en begint met het stellen van de vragen. In dit geval krijg je naderhand de gelegenheid om jouw toelichting te geven.

Wanneer de rechter klaar is met het stellen van de vragen, zal door de officier van justitie het zogenaamde 'requisitoir' voor worden gelezen. Daarbij uit de officier wat zijn kijk op de zaak is en welke straf hij voor de verdachte eist. Hierna krijgt de advocaat van de verdachte de beurt voor zijn pleidooi, waarbij hij de verdachte zal verdedigen. In het geval de verdachte de kans nog niet heeft gekregen zijn standpunt te maken, krijgt deze nu het laatste woord. Tot slot wordt de uitspraak gedaan door de rechter.

Fysieke rechtszittingen en videoverbinding

In de meeste gevallen worden zaken in een fysieke rechtszitting gehouden. In dit geval komen alle betrokkenen bij elkaar in de zaal in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Maar tegenwoordig kunnen rechtszittingen ook andere vormen aannemen. Zo kan er worden besloten om de zitting via video te behandelen. Daarbij hoef jij, als verdachte, niet naar de zaal te komen en neem je deel aan de zitting vanuit je huis of werkplek. Behalve de rechter(s) en de griffier, die wel fysiek aanwezig in de zittingszaal zijn, zullen alle andere partijen ook aanwezig zijn via videoverbinding. 

Hybride rechtszitting en livestream

Dan bestaat er nog een tussenvorm, hetgeen een 'hybride rechtszitting' wordt genoemd: in dit geval zullen een of meerdere partijen deelnemen via een videoverbinding, maar zijn de andere partijen, rechters en de griffier wel in de zittingszaal aanwezig. In het geval van grote zaken, waarbij media betrokken is, wordt soms gekozen voor een livestream. Dit maakt het bijwonen van de zitting eenvoudiger indien er vele partijen betrokken zijn. 

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen