RSJ

Wat is de RSJ: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, dat afgekort RSJ wordt genoemd, is een onafhankelijke partij die advies geeft met betrekking tot wetsvoorstellen op het gebied van Justitie en Veiligheid. De taak van de RSJ is daarbij rechtspreken en adviseren en zo ook het beschermen van de jeugd. Naast de ministers van Justitie en Veiligheid adviseert de RSJ ook de ministers van Welzijn en Sport over wetten, beleid en regelgeving. 

De missie van de RSJ

De missie van de RSJ is om op een onafhankelijke, deskundige, transparante, voortvarende wijze toe te zien op de rechtvaardige toepassing van maatregelen, bijvoorbeeld om de jeugd te beschermen. Daarnaast gaat de aandacht van de RSJ uit naar de positie van slachtoffers en nabestaanden, de rechtspositie van justitiabelen en de algemene veiligheid binnen de samenleving.

Justitiabelen (verdachten) en jeugdigen zitten in een afhankelijke positie, daarom worden zij in Nederland beschermd door een onafhankelijke partij zoals de RSJ. Dit gebeurt zodat te ver gaande inbreuk op hun rechten of toepassingen daarvan kan worden voorkomen. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het zorgen voor, luisteren naar en beschermen van de justitiabelen en jeugdigen en de RSJ is de vorm die deze bescherming heeft aangenomen. 

Opvangen van klachten en principiële zaken

Daarnaast heeft de RSJ een speciale commissie, die klaarstaat voor gevangenen wanneer zij klachten willen indienen. De Raad is de partij die de uiteindelijke uitspraak doet. De RSJ richt zich tevens op principiële zaken waar het beleid nog niet uit is. In het geval wanneer jij als gedetineerde (gevangene) het niet eens bent met een beslissing die over jou is genomen tijdens het uitzitten van jouw straf, dan kun je daartegen in beroep gaan bij de RSJ. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een weigering van (een verzoek tot) verlof, specifieke straffen of een plaatsing of overplaatsing. Het kan dat dit beroep geheel per schrift verloopt, maar een zitting is ook mogelijk. Daarbij zul je, hoogstwaarschijnlijk, persoonlijk voor moeten komen in een penitentiaire inrichting.

Hoe is de RSJ opgebouwd?

De RSJ bestaat uit één voorzitter en zestig leden. Onder deze leden zijn onder andere deskundigen in het zogenaamd 'penitentiair recht' (dit heeft betrekking tot een specifieke straf), deskundigen in gedragswetenschappen en jeugd- en familierecht. Daarnaast vormt de rechterlijke macht en haar advocaten, het openbaar bestuur en enkele medici een deel van de RSJ. 

Hoe voert de RSJ haar taak uit?

Adviezen van de RSJ komen tot stand in zogenaamde adviescommissies. Zo'n commissie bestaat uit minimaal twee leden, waarbij één van deze de voorzittersrol op zich zal nemen. Indien gewenst kunnen er externe experts ingebracht worden. De RSJ doet op zichzelf geen onderzoek, maar berust zich op onder andere literatuuronderzoek, specifieke interviews of meetings met deskundigen. Wanneer de RSJ haar advies heeft opgemaakt, zal dit worden voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid en/of de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het advies wordt niet eerder dan twee weken later openbaar gemaakt.

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen