Wat is een strafbaar feit?

Wat is een strafbaar feit of een delict?

06 augustus 2021

Een strafbaar feit, ook wel een 'delict' genoemd, is een gedraging die volgens de Nederlandse wet strafbaar is. Strafbare gedragingen zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In de volksmond zijn de termen 'delict' en 'misdrijf' synoniemen echter, juridisch betekenen deze begrippen niet hetzelfde.

Voldoende bewijsmateriaal

Of er sprake is van een strafbaar feit, ofwel delict, wordt bepaald door de wet en de rechter. Wanneer iets een 'strafbaar feit' wordt genoemd moet deze voldoen aan vier voorwaarden. Allereerst moet er een menselijke gedraging hebben plaatsgevonden die bewezen is. Wanneer er namelijk niet voldoende bewijsmateriaal is, kan niemand worden vastgehouden of gestraft. Is het bewijs niet overtuigend genoeg, dan zal de persoon in kwestie worden vrijgesproken.

Delictsomschrijving

Daarnaast moet het strafbaar feit binnen een delictsomschrijving vallen. Deze zogenaamde 'delictsomschrijving' is de wettelijke omschrijving van het strafbaar feit. Wanneer je dus beschuldigd wordt van een strafbaar feit, maar dit feit kan niet worden beoordeeld als zijnde een misdrijf volgens de wet, dan volgt er ontslag van alle rechtsvervolging.

Wederrechtelijk zijn en 'aan schuld zijn te wijten'

Ook wanneer wederrechtelijkheid ontbreekt - formeel of materieel - kan er ontslag van alle rechtsvervolging volgen. Wat betekent dat? 'Wederrechtelijk' betekent dat de gedragingen ook daadwerkelijk in strijd moeten zijn met het recht om deze een strafbaar feit te kunnen noemen. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts die bij zijn patiënt een kies trekt: deze maakt zich, in principe, schuldig aan 'mishandeling' volgens ons wetboek.

Maar vanwege de toestemming die is gegeven door de patiënt wordt de 'mishandeling' door de wederrechtelijkheid opgeheven. Tot slot: ook wanneer schuld en verwijtbaarheid ontbreekt zal ontslag van alle rechtsvervolging plaatsvinden.

Misdrijven en overtredingen

Als het gaat om strafbare feiten wordt er in Nederland een verschil gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. In het geval van overtredingen spreken we over licht strafbare feiten. Denk daarbij aan vandalisme, het overtreden van verkeersregels en openbaar dronkenschap. Een overtreding wordt dus gezien als een lichte ordeverstoring, waarbij maximaal één jaar celstraf kan worden opgedragen.

Echter, veel vaker wordt er een boete of een taakstraf opgelegd. Misdrijven daarentegen zijn zwaardere strafbare feiten zoals verkrachting, diefstal en moord. In het geval van een misdrijf zal de persoon in kwestie altijd in contact komen met justitie. Er zal een rechter worden ingeschakeld en het Wetboek van Strafrecht zal worden geraadpleegd. Niet alle strafbare feiten zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.

Het Wetboek van Strafrecht bevat enkele algemene overtredingen zoals baldadigheid of het betreden van onbevoegd privéterrein.

Beoordeling bij een delict

Soms kan het lastig zijn om te beoordelen of er een strafbaar feit of delict heeft plaatsgevonden. Dit is omdat er bewijsmateriaal nodig is en deze niet altijd beschikbaar is. Het bewijs moet tevens wettig en overtuigend zijn. Dit zijn echter twee heel verschillende begrippen!

Het kan namelijk het geval zijn dat het bewijs overtuigend is, maar niet wettig. Ook andersom: bewijs kan wettig zijn maar niet overtuigend genoeg om te bepalen of de persoon in kwestie daadwerkelijk schuldig kan worden bevonden.

Waar kan eMates je bij helpen?

Via eMates kun je e-mails en afbeeldingen versturen naar gevangenen. Onze berichtenservice is beschikbaar in ruim 200 PI’s in binnen- en buitenland. E-mails versturen en ontvangen kan elke dag. Gevangenen ontvangen je geprinte e-mail in een envelop, inclusief een blanco vel om een antwoord op te schrijven.

Het antwoordvel wordt gescand en sturen we naar je eMates-inbox. De antwoord- en fotoservice zijn trouwens niet in elke gevangenis aanwezig. Je kunt je gratis inschrijven bij eMates.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen