Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?

06 augustus 2021

'Strafrecht' is een begrip dat je regelmatig hoort vallen op televisie of je leest het in de krant. Toch weten de meeste mensen niet wat strafrecht nu precies inhoudt. In het strafrecht wordt door de strafrechter beoordeeld of een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan zal deze daarvoor gestraft moeten worden. In Nederland geldt bij het strafrecht dat de verdachte onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen.

Strafrecht en de overheid

In Nederland moet je je houden aan de Nederlandse wetten. Wanneer je je daar niet aan houdt, zul je worden gestraft. Daar moet uiteraard een systeem voor bestaan: een systeem waarin specifieke personen worden aangewezen om straffen en de gradatie daarvan te bepalen. 

Daarom is het dat in Nederland is besloten dat de overheid de enige instantie is die een dergelijke uitspraak mag doen en dus een straf mag opleggen. Het onderdeel van de overheid dat hier verantwoordelijk voor is wordt de rechtbank genoemd.

Wetboek van Strafrecht

In Nederland handhaaft de overheid een wetboek waarin alle regels staan en zo ook de straffen die worden uitgedeeld wanneer deze regels worden overtreden. Dit boek wordt het Wetboek van Strafrecht en ook het Wetboek van Strafvordering genoemd. Iedere rechter kan enkel een uitspraak doen op grond van deze wetten. Een rechter heeft de flexibiliteit (en verantwoordelijkheid) om een specifieke wet naar eigen inzicht te interpreteren. 

Iedere situatie is immers uniek: wanneer we enkel en alleen het boek zouden volgen, dan zou de menselijkheid vervallen. Dankzij de wetboeken kun je in Nederland alleen gestraft worden voor zaken die in de wet zijn opgenomen en niet voor andere. Op deze manier weet het volk welke dingen wel en welke dingen niet zijn toegestaan in onze maatschappij. 

Ook wordt hierbij de garantie gegeven dat onze rechters zuiver en neutraal moeten zijn: zij kunnen jou niet zomaar straffen voor iets dat niet in het wetboek is opgenomen.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is een vorm van het Nederlandse strafrecht dat speciaal is ontworpen voor minderjarigen en wordt toegepast op minderjarige individuen. Hierbij vallen de individuen meestal in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Dit strafrecht is er niet enkel om de jeugd op een adequate en verantwoordelijke wijze te straffen: het is er ook om de jeugd te beschermen. 

In het jeugdstrafrecht liggen de maximale straffen bijvoorbeeld aanzienlijk lager dan in het volwassen strafrecht. Ook worden de zaken op een meer discrete wijze in de media gebracht. Dit wordt gedaan om de privacy en kans op een vruchtbare toekomst van de jongere te beschermen. Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar worden in Nederland niet strafrechtelijk vervolgd: dat betekent dat voor hen geen straf wordt opgelegd.

Overtredingen en misdrijven

In Nederland wordt een verschil gemaakt tussen een misdrijf en een overtreding. Denk bij een overtreding aan een bekeuring voor het overtreden van een verkeersregel. Een misdrijf gaat altijd over een veel zwaarder feit. In dit geval spreken we bijvoorbeeld over oplichting en inbraak, (seksueel) geweld of moord. In dit geval speelt het strafrecht een belangrijke rol. 

De strafrechter zal bepalen welke straf passend is, maar kan ook beslissen dat het individu wordt vrijgesproken. Heb je enkel een overtreding begaan? In dit geval zul je in de meeste gevallen niet te maken krijgen met de strafrechter of het strafrecht. Je zult een boete ontvangen die binnen een specifiek tijdsframe zal moeten worden afgedaan. Een overtreding komt tevens niet in het strafblad te staan.

Waar kan eMates je bij helpen?

Via eMates kun je e-mails en afbeeldingen versturen naar gevangenen. Onze berichtenservice is beschikbaar in ruim 200 PI’s in binnen- en buitenland. E-mails versturen en ontvangen kan elke dag. Gevangenen ontvangen je geprinte e-mail in een envelop, inclusief een blanco vel om een antwoord op te schrijven.

Het antwoordvel wordt gescand en sturen we naar je eMates-inbox. De antwoord- en fotoservice zijn trouwens niet in elke gevangenis aanwezig. Je kunt je gratis inschrijven bij eMates.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

 

Reactie plaatsen