Wat is de terroristenafdeling?

Wat is de terroristenafdeling?

Als je een misdrijf pleegt, kun je in een penitentiaire inrichting (PI) terechtkomen. Binnen een penitentiaire inrichting kennen we verschillende afdelingen, waaronder de terroristenafdeling of TA. In dit artikel lees je meer over deze afdeling.

Wat is de terroristenafdeling (TA)?

De terroristenafdeling wordt ook wel de TA genoemd. Deze afdeling huisvest mensen die verdacht worden van een terroristisch misdrijf of hier al voor veroordeeld zijn. De terroristenafdeling is in het leven geroepen om diverse redenen.

Ten eerste om te voorkomen dat verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf in contact komen met andere gedetineerden. Zo kunnen zij andere gedetineerden niet beïnvloeden met hun denkbeelden.

Daarnaast speelt monitoring een grote rol. Gedetineerden binnen de TA worden namelijk streng gemonitord. Niet alleen op gedrag, maar ook op communicatie. Ook zijn er binnen de TA meer veiligheidsvoorschriften en is er een intensievere begeleiding voor gedetineerden.

Wie komen op de terroristenafdeling?

 Er komen drie groepen gedetineerden op de terroristenafdeling terecht:

  • Mensen die verdacht worden van een terroristisch misdrijf
  • Mensen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf
  • Mensen die tijdens hun detentie een boodschap met radicaliserende achtergrond hebben verspreid

Waar vind je terroristenafdelingen in Nederland?

Niet iedere penitentiaire inrichting heeft een terroristenafdeling. In Nederland zijn momenteel drie PI's met EEN terroristenafdeling, namelijk PI Rotterdam (De Schie), PI Zwolle en PI Vught.

Wat is terroristenafdeling?

Hoe wordt bepaald wie er naar de TA gaat?

Een nieuwe gedetineerde wordt op de zogeheten Inkomstenafdeling van de TA geplaatst. Deze is momenteel ingericht in PI Vught. Hier verblijft de gedetineerde uiterlijk tien weken.

De TA begint altijd met een uitgebreid onderzoek naar de gedetineerde. Deze informatie wordt gebruikt om een risicoprofiel samen te stellen. Dit risicoprofiel wordt weer gebruikt om een individuele aanpak te bepalen.

Het verzamelen van informatie gebeurt door middel van observatie door personeelsleden op de afdeling, maar ook door gesprekken met een TA-psycholoog. Ook Reclassering Nederland is betrokken bij dit proces. Zij leveren namelijk een risicorapportage op. Tot slot wordt het GRIP (Gedetineerden Recherche Informatie Punt) betrokken bij de beoordeling. Zij leveren ook een risicoanalyse aan de TA.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een oordeel geveld over de meest geschikte verblijfplaats en aanpak voor de gedetineerde. Dit oordeel komt dus tot stand door een samenwerking van de personeelsleden op de afdeling, de TA-psycholoog, Reclassering Nederland en het Gedetineerden Recherche Informatie Punt. Zij bepalen dan ook samen wie er uiteindelijk op de TA terechtkomt en wie niet.

Wat is het verschil tussen de terroristenafdeling en de EBI?

 Met regelmaat wordt de TA verward met de EBI (Extra Beveiligde Inrichting). Toch zijn er enkele belangrijke verschillen. De EBI is namelijk bedoeld voor gedetineerden die:

  • Een vluchtrisico vormen
  • Bij een eventuele ontsnapping maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken
  • Tijdens hun detentie doorgaan met criminele handelingen

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen:

Heb je deze artikelen al gelezen: