wat is een vonnis

Wat is een vonnis?

29 september 2021

Heb je ooit een vonnis gekregen of heb je binnenkort een zitting en wil je weten wat dit inhoudt. Wij leggen je hier haarfijn uit wat een vonnis is en welke informatie hierin wordt opgenomen.

Een vonnis is een bindende uitspraak die gedaan is door een rechter. In een vonnis wordt gemotiveerd aangegeven wat de uitspraak van de rechter is en hoe deze tot zo’n uitspraak is gekomen. Alleen in een procedure in eerste aanleg wordt de uitspraak van de rechter een vonnis genoemd. Heb je te maken met een uitspraak in hoger beroep of cassatie, dan wordt de uitspraak een arrest genoemd.

Wat wordt er in een vonnis opgenomen?

In een vonnis zie je als eerste de rechtbank waar de zitting gehouden is. Daarna vind je de sector. Dit is afhankelijk van de aard van jouw zaak. Denk hier bijvoorbeeld aan de civiel of strafrecht sector. Ook heb je de datum van de uitspraak.

Natuurlijk is het belangrijk dat je meteen ziet om welke partijen het gaat. Daarom worden de namen van de partijen en hun woonplaatsen opgenomen. Niet alleen de gegevens van de partijen worden opgenomen in het vonnis, maar ook dat van hun respectievelijke advocaten. Belangrijk is ook het verloop van het geding en de vaststaande feiten.

De namen van de rechter die de zaak heeft behandeld, wordt ook genoteerd. Er wordt aangegeven wat de beslissing van de rechter is en hoe de rechter tot zo’n beslissing is gekomen. Natuurlijk is het belangrijk om te weten op grond van welke wet(ten) het vonnis is geveld. Daarom wordt het wettelijke kader in het vonnis gezet.

Wil je als partij de uitspraak van de rechter aanvechten, dan kun je in het vonnis vinden wat het tijdsbestek hiervoor is. Ook vind je wat de kostenverdeling is en welke partij de kosten van de andere moet vergoeden (dit is de verliezende partij). Als laatste is het belangrijk dat het vonnis wordt ondertekend door de rechter(s).

Waaraan kun je een tussenvonnis of eindvonnis herkennen?

Er bestaan twee soorten vonnissen; een tussenvonnis en eindvonnis. Een tussenvonnis wordt geveld wanneer een rechter nog niet op alle punten die tijdens de procedure aan het licht zijn gebracht een eindbeslissing heeft gegeven. Dit kan als reden hebben dat de rechter de bewijslast van partijen verder afdwingt omtrent bepaalde zaken. Een eindvonnis wordt geveld wanneer de rechter op alle punten meteen een definitieve beslissing kan nemen.

Wil je in hoger beroep gaan, dan kan dit alleen met een eindvonnis. Je kunt in hoger beroep gaan kan bij een gerechtshof of bijzonder college. Wil je na het hoger beroep weer in beroep tegen het arrest, dan kan dit bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende organisatie binnen ons land. Wil je in cassatie gaan, dan is het belangrijk om te weten dat de rechter niet de hele zaak opnieuw zal bekijken of behandelen.

Het is slechts de taak van de rechter om te toetsen als het recht op de juiste wijze is toegepast tijdens de procedure. Als je ervan uitgaat dat de rechter jouw zaak helemaal opnieuw zal behandelen, dan is het misschien de moeite waard om even na te gaan of in cassatie gaan wel aan de orde is. De rechter zal dit namelijk in geen geval doen.

Kan een vonnis ook onherroepelijk zijn?

Een vonnis is onherroepelijk als er geen optie meer is voor jou om in beroep te gaan. Ben je het dus niet eens met het besluit van de rechter, dan zul je hier alsnog genoegen mee moeten nemen. Dit komt voor bij strafrechtelijke procedures. Staan er geen termijnen open om in beroep of cassatie te gaan? Ook dan is een vonnis onherroepelijk.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen: Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!

Reactie plaatsen