Wat is de reclassering?

Wat is de reclassering: waar dient dit voor?

De reclassering wordt ingeschakeld zodra iemand wordt verdacht van een strafbaar feit of deze daadwerkelijk pleegt en daardoor in aanraking komt met politie en justitie. De reclassering probeert bepaalde risico's zoveel mogelijk te beheersen. Daarnaast heeft de reclassering als doel om crimineel gedrag zoveel mogelijk af te leren, zodat daders weer 'normaal' kunnen meedraaien in de maatschappij.

Uit welke organisaties bestaat de reclassering in Nederlanden waarom is het zo belangrijk dat de reclassering in actie komt bij zowel verdachte personen als daders?

Wat is de reclassering?

De reclassering in Nederland bestaat uit een drietal instanties. Het gaat om Leger des Heils, Jeugdzorg en Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. Deze organisaties begeleiden mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Het gaat hierbij om zowel verdachten als daders.

De reclassering probeert altijd een inschatting te maken van de kans op recidive en de risico's. Daarnaast wordt er met justitie en andere organisaties samengewerkt om tot goede oplossingen te komen van de problemen die er zoal spelen. Daarmee probeert de reclassering in Nederland haar steentje bij te dragen aan een veilige samenleving.

Wat doet de reclassering?

Het werk van de reclassering bestaat voornamelijk uit een tweetal taken. Wij zetten ze voor je uiteen:
  • De reclassering probeert zoveel mogelijk om gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden om op die manier crimineel gedrag om te buigen in positief en wenselijk gedrag.
  • Daarnaast wordt door de reclassering voorwaarden opgesteld, zodat daders stoppen met hun criminele gedrag en daardoor weer op positieve en volwaardige wijze meedraaien in de maatschappij.
Naast diagnose & advies wordt er ook (elektronisch) toezicht gehouden. Verder is de reclassering bevoegd om werkstraffen op te leggen en kunnen er mogelijk gedragsinterventies plaatsvinden.

Wat is reclassering?

Waarom bestaat de reclassering?

Het belangrijkste doel van reclassering is het terugdringen en voorkomen van crimineel gedrag. Het is namelijk de bedoeling dat daders goed worden voorbereid op een leven of bestaan zonder criminaliteit. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de gevangenis.

Binnen het hele strafrecht heeft de reclassering een grote plek, want de instantie is vanaf het begin tot het einde betrokken bij het proces. Zodra iemand wordt aangehouden tot de terugkeer in de maatschappij speelt de reclassering een cruciale rol.

Welke organisaties vallen onder de reclassering en met welke instanties werken ze samen?

In Nederland wordt de reclassering gevormd door het Leger des Heils, Jeugdzorg en Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. Eerstgenoemde organisatie richt zich voornamelijk op dak- en thuislozen. Stichting Verslavingsreclassering GGZ behandelt verdachten en daders met een verslaving.

De Nederlandse Reclassering werkt met alle andere verdachten en richt daarbij haar aandacht vooral op jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Daarnaast behandelt de stichting ook zedendelinquenten of mensen die zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld.

De reclassering instanties werken onder andere samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten om tot goede oplossingen te komen en te voorkomen dat een dader opnieuw de mist ingaat.

Gerelateerde informatie

Op de website van eMates vind je een kennisbank met tientallen relevante artikelen die antwoord geven op je vragen: Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact met eMates?

Heb je een vraag? Stel je vraag gerust door contact met ons op te nemen!

Contact opnemen

Liever direct inschrijven? Meld je nu aan!