Privacybeleid eMates

We doen er alles aan de privacy van onze webbezoekers te beschermen. Ons privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

Welke informatie verzamelen we?
We verzamelen, gebruiken en slaan de volgende gegevens op:

(a)   Gegevens over websitebezoek zoals IP-adres, geografische locatie, browser, verkeer van en naar emates.nl, bezoekduur en aantal bezochte pagina’s.
(b)   Transactiegegevens tussen u en ons in relatie tot deze website, inclusief gegevens over aankoop van onze goederen en diensten.
(c)   Gegevens die je verstrekt bij registratie op onze website.
(d)   Gegevens die je verstrekt bij inschrijving op onze diensten, e-mailnotificaties en/of nieuwsbrieven.
(e)   Gegevens die je uit eigen beweging naar ons toestuurt.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Alle inkomende post voor gedetineerden, dus ook berichten die via eMates binnenkomen, moet de naam en het adres van de afzender bevatten. Deze gegevens worden daarom uitgeprint op de berichten die je stuurt aan gedetineerden. Je e-mailadres wordt echter niet meegestuurd, dit blijft voor de gedetineerde onzichtbaar. Indien je bezwaar hebt tegen het kenbaar maken van je adresgegevens bij de gedetineerde met wie je mailt, verzoeken we je contact op te nemen met onze helpdesk voor het bespreken van een alternatief.

Persoonlijke gegevens verstrekt op deze website zullen worden gebruikt voor doeleinden beschreven in dit privacybeleid of voor relevante onderdelen van de website.

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om:
(a)   De website te beheren.
(b)   Browsen te verbeteren door de website te personaliseren.
(c)   Je in staat te stellen de diensten op de website te gebruiken.
(d)   Je goederen te sturen en diensten te verlenen die je gekocht hebt via de website.
(e)   Bevestigingen en facturen toe te zenden en betalingen te innen.
(f)    Algemene, niet-commerciële informatie te verzenden.
(g)   E-mailnotificaties te verzenden waarom je specifiek hebt verzocht.
(h)   Derden te voorzien van bezoekersstatistieken – deze informatie wordt niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.
(i)    Vragen en klachten af te handelen met betrekking tot de website.
(j)    Verzoeken in te willigen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en bijbehorende lichamen.

Zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken we geen persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden.

Overige toelichting
Naast informatieverschaffing die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden elders in dit privacybeleid vastgesteld, kunnen we persoonlijke informatie gebruiken:

(a)   Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
(b)   Bij gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures.
(c)   Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico.

Volgens het bepaalde in dit privacybeleid, zullen wij je gegevens niet aan derden verstrekken.

[Door ons verzamelde gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in en overgedragen worden tussen alle landen waarin we actief zijn om ons in staat stellen de gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.]

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke gegevens te voorkomen.

We zullen alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens opslaan op onze beveiligde servers.

Uiteraard is data-uitwisseling via internet per definitie nooit 100% veilig en kunnen wij de veiligheid van informatieoverdracht via internet niet garanderen.

Je bent verantwoordelijk voor geheimhouding van uw password en gebruikersgegevens.

Beleidswijzigingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. We zullen je per e-mail informeren over wijzigingen in ons privacybeleid.

Uw rechten 
Je kunt ons opdracht geven je te voorzien van elke persoonlijke informatie die wij van je bewaren. Het verstrekken van dergelijke informatie kan onderworpen zijn aan betaling van een vergoeding (momenteel vastgesteld op € 10).

Websites van derden
De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.