TARIEFWIJZIGING PER 4 JANUARI 2021

eMates helpt mensen in contact te blijven met gedetineerden. We zijn ons ervan bewust dat een deel van onze klanten het financieel niet makkelijk heeft. Daarom zijn blij dat we er sinds 2016 in geslaagd zijn onze tarieven niet te verhogen.

Helaas ontkomen wij niet langer aan een prijswijziging. Met ingang van 4 januari 2021 betaal je € 0,45 per bericht plus € 0,30 per foto of antwoordvel.


Bedankt voor je begrip.NEW RATES AS OF 4 JANUARY 2021

eMates seeks to help people maintain ties with prisoners. We are well aware that a considerable portion of our customer base struggle at times to make ends meet. We pride ourselves in not having changed our rates since 2016.


Unfortunately we can no longer avoid to raise the prices of our services. Starting 4 January 2021 you will be charged € 0,45 per message plus € 0,30 per photo or reply sheet.


Thank you for your consideration.